2018 Yılı Bilirkişi Listeleri - Kamu Ders
 

2018 Yılı Bilirkişi Listeleri

admin
Aralık 12, 2017

2018 Yılı Bilirkişi Listesi

2018 yılı bilirkişi listesi, Bilirkişi Bölge Kurulları resmi internet siteleri tarafından açıklandı. Aşağıda, bulunduğunuz yargı çevresi dahilinde 2018 yılı bilirkişi listesinde  her zaman için ekleme ve çıkarma yapılma durumları söz konusu olabileceği için bilirkişi görevlendirmelerinin sağlıklı yapılabilmesi amacıyla sorgulamaların UYAP tan veya Bilirkişi Bölge Kurulları resmi internet sayfasında yayımlanan güncel listelerden yapılması büyük önem taşımaktadır.

Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi  (Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Niğde 2018 yılı Bilirkişi Listesi)

Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi (ANKARA, AKSARAY, BARTIN, BOLU, ÇANKIRI, DÜZCE, ESKİŞEHİR, KARABÜK, KARAMAN, KASTAMONU, KAYSERİ, KIRIKKALE, KIRŞEHİR, KONYA, NEVŞEHİR, SİVAS, YOZGAT ve ZONGULDAK)

Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi (Antalya, Afyonkarahisar, Burdur, Denizli, Isparta)

Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi (BURSA, KÜTAHYA, BALIKESİR, ÇANAKKALE, BİLECİK ve YALOVA)

Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi (Ağrı, Artvin, Ardahan, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Erzurum, Erzincan, Gümüşhane, Muş, Iğdır, Kars, Tunceli, Hakkari ve Van)

Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi (Gaziantep, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Elazığ, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak)

İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi (İstanbul, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya ve Tekirdağ)

İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi (İzmir, Aydın, Manisa, Muğla, Uşak)

Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu 2018 Bilirkişi Listesi (Samsun, Sinop, Çorum, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize)


 

2018 yılı bilirkişi başvuru ilanları ve listelerin açıklanma tarihleri bilirkişilik bölge kurullarının internet sitelerinde daha önce açıklanmıştı.

Başvuruları uygun görülerek kabul edilenlerin ilanı, 6754 S.K.’un 12/4 ve Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 44. Maddesi uyarınca, ilgililerin bulundukları yere göre ya da bölge kurulu bulunmayan yerlerde kabul edilen kişilerin tümünün listesi gönderilmiş olup kişiler kendilerine en yakın yer komisyonu neresi ise  bulundukları ilk derece mahkemesi adli yargı adalet komisyonuna müracaat ederek yemin yapabileceklerdir.  27-28 Aralık 2017 tarihinde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 64 üncü maddesinin beşinci fıkrası ve 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 271 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usule göre yemin ettirilecektir.

ÖNEMLİ: Yukarıda resmi kurumlardan linkleri verilen listeler, nihai bilirkişi listesi değildir! Nihai bilirkişi listeleri 27-28 Aralık 2017 tarihinde usulüne uygun yemin eden bilirkişilerden oluşacak ve ayrıca duyurulacaktır.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURULARI  RED EDİLENLER  

Başvuruları reddedilenler 6754 S.K.’un 15/1 maddesi uyarınca tebliğ (ilan) tarihinden itibaren otuz gün içinde kararı veren Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da ilgili kurula gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

BİLİRKİŞİLİK BAŞVURUSUNDA EKSİK EVRAKI BULUNANLAR

Bilirkişilik Kanunu Yönetmeliğinin 42/2 maddesi uyarınca başvuru dilekçesine eklenmesi zorunlu eksik belgelerin ilan tarihinden itibaren on beş günlük kesin süre içerisinde tamamlamaları gerekmektedir. Aksi halde belgelerini ihtara rağmen tamamlamamış olanların talebinin reddine karar verilecektir. Eksik evrakların gönderilmesi için Bilirkişilik Bölge Kuruluna, ya da kurulumuza gönderilmek üzere ilgiliye en yakın Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığına başvurmaları gerekmekte, eksik belgeleri süresinde tamamlanan başvurular Kurulumuzca değerlendirilerek karar altına alınacak ve ilan edilecektir.

LİSTELERİN İLANI :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 29/12/2017 tarihine kadar Bilirkişilik Bölge Kurulu Başkanlıklarının resmi sitelerinden yayınlanacaktır.

11 Aralık 2017 tarihi itibari ile 2018 yılı bilirkişi listesi başvuru tarihleri sona ermiş bulunmakta, ancak yeni yönetmelik gereği eğitim alamayan ve başvuruda bulunamayan bilirkişi adayları için 2018 Yılı Mart ayı içerisinde yeni bir ek ilan verilmesi planlanmaktadır.

 

2018 Yılı Bilirkişi Listeleri  Yayınlanma Süresi ve GÜNCEL Başvuru Takvimi

BAŞVURU TAKVİMİ

   Başvuruların değerlendirilmesi: 12 – 25 Aralık 2017

   Başvuruları kabul edilenlerin ilanı: 26 Aralık 2017

   Yemin tarihleri: 27 – 28 Aralık 2017

   Listelerin ilanı: 29 Aralık 2017

 

 

2018 Yılı Bilirkişi Listeleri Yemin Tarihi

 

             Adana Bilirkişilik Bölge Kurulu www.adanabbk.adalet.gov.tr

   Ankara Bilirkişilik Bölge Kurulu www.ankarabbk.adalet.gov.tr

   Antalya Bilirkişilik Bölge Kurulu www.antalyabbk.adalet.gov.tr

   Bursa Bilirkişilik Bölge Kurulu www.bursabbk.adalet.gov.tr

   Erzurum Bilirkişilik Bölge Kurulu www.erzurumbbk.adalet.gov.tr

   Gaziantep Bilirkişilik Bölge Kurulu www.gaziantepbbk.adalet.gov.tr

   İstanbul Bilirkişilik Bölge Kurulu www.istanbulbbk.adalet.gov.tr

   İzmir Bilirkişilik Bölge Kurulu www.izmirbbk.adalet.gov.tr

   Samsun Bilirkişilik Bölge Kurulu www.samsunbbk.adalet.gov.tr

Görevde Yükselmenin Kolay Yolu!
12 Haziran 2018

Üye OlŞifremi Unuttum