3 DAKİKADA 90 KELİME YAZAMAYAN KATİPLERİN GÖREVİNE SON VERİLECEK - Kamu Ders
 

3 DAKİKADA 90 KELİME YAZAMAYAN KATİPLERİN GÖREVİNE SON VERİLECEK

admin
Kasım 5, 2017

3 dakikada 90 kelime Zabıt Katibi

Bilindiği üzere daha önce Adalet Bakanlığınca Adli Yargı Komisyonlarına gönderilen 26 Eylül tarihli üst yazıda, bakanlık bünyesinde görev yapan Zabıt Katiplerinin 3 dakika içerisinde yanlışsız 90 kelime yazıp yazamadıklarının tespitinin istenildiği ve bu yönde uygulanacak klavye sınavının en geç 15 gün içerisinde yapılması gerektiği bildirilmişti.

Klavye sınavlarını tamamlayan komisyonların, 3 dakikada yanlışsız 90 kelime yazamayan Zabıt Katiplerini nasıl bir eğitime tabi tutacakları merak konusuydu.

Adalet Bakanlığının yayınladığı 26 Eylül tarihli klavye sınavının uygulanması konulu yazısında, 3 dakikada yanlışsız 90 kelime yazamayan Zabıt Katiplerinin hizmet içi eğitime alınacakları ve akabinde adayların yeniden klavye sınavına tabi tutulacakları bildirilmişti.

Bu kez Konya Adalet Komisyon Başkanlığının 01 Kasım 2017 tarihli yazısında ise; hizmet içi eğitim sonrasında da 3 dakikada yanlışsız 90 kelime yazamayan Zabıt Katiplerinin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  98/b maddesi uyarınca memurluğa alınma şartlarını sonradan kaybettiği anlaşılanların memurluklarının sona ereceğine değinildi.

            657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun  98/b maddesi ne diyor?

Madde 98

Devlet memurlarının;

  1. a) Bu kanun hükümlerine göre memurluktan çıkarılması;
  2. b) Memurluğa alınma şartlarından her hangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması veya memurlukları sırasında bu şartlardan her hangi birini kaybetmesi;
  3. c) Memurluktan çekilmesi;

ç) İstek, yaş haddi, malûllük sebeplerinden biri ile emekliye ayrılması;

  1. d) Ölümü;

hallerinde memurluğu sona erer.

Konya Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığının Yazısı

Görevde Yükselmenin Kolay Yolu!
12 Haziran 2018

Üye OlŞifremi Unuttum