Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Çıkmış Mülakat Soruları Test 1 - Kamu Ders
 
logo
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Mülakat Soruları
2017 Yılı Çıkmış Mülakat Soruları Test 1
1.
Aşağıdakilerden hangileri Mahkemelerde tutulan kartonlar arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Genelgeler Kartonu
Soru Açıklaması
Tutulacak dosyalar ve kartonlar

Madde 65 - Mahkemelerde aşağıda gösterilen dosya ve kartonların tutulması zorunludur:

a ) İddianamenin değerlendirilmesi kararı kartonu,

b) Dava dosyası,

c) Karar kartonu,

d) Değişik işler kartonu,

e) İş cetvelleri kartonu,

f) Harç ve mahkeme masrafı tahsil müzekkeresi kartonu,

g) Adlî tebligat ve posta gönderilerine dair karton,

h) Teftiş tavsiye kartonu,

i)  Dava dağıtım kartonu,

j) Talimat dağıtım kartonu,

k) Muhabere kartonu.
2.
"Everest Tepesi" Hangi Sıra Dağlarda yer alır?
Doğru Cevap: "A" Himalayalar
Soru Açıklaması
Everest tepesi dünyanın en yüksek dağı olur aynı zamanda iki ülke arasındaki en yüksek sınır olarak kabul edilir.(Çin ve Nepal toprakları arasında uzanır)
3.
Son Anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 1982
Soru Açıklaması
Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 1982 yılından bu yana geçerli olan 1982 Anayasasıdır.
4.
Erzurum ve Sivas Kogrelerinde Padişah Sadrazamlığını kim yapmaktaydı?
Doğru Cevap: "C" Damat Ferit Paşa
Soru Açıklaması
Erzurum ve Sivas Kogrelerinde Padişah Sadrazamlığını Damat Ferit Paşa yapmaktaydı, Mustafa Kemal Atatürk, İstanbul Hükümeti'nin Milli Mücadeleyi bölme çalışmalarını gün yüzüne çıkartarak Damat Ferit Paşa'nın istifasını hızlandırmıştır.
5.
Uyarma ve Kınama cezalarında ne kadarlık süre içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "A" 1 Ay
Soru Açıklaması
Uyarma ve Kınama cezalarında 1 ay içerisinde disiplin kovuşturmasına başlanması gerekir, aksi halde zaman aşımı meydana gelir.
6.
Mustafa Kemal Atatürk döneminde Fethi Okyar'ın çok partili hayata geçiş çalışmaları kapsamında kurduğu partinin ismi nedir?
Doğru Cevap: "B" Serbest Cumhuriyet Fırkası
Soru Açıklaması
Mustafa Kemal Atatürk döneminde Fethi Okyar'ın çok partili hayata geçiş çalışmaları kapsamında kurduğu partinin ismi Serbest Cumhuriyet Fırkası'dır.
7.
Bir kimse kaybolur ve ölümüne kesin gözüyle bakılması gereken durumlar mevcut ise; cesedi bulunamamış olsa bile gerçekten ölmüş sayılmasına ne denilmektedir?
Doğru Cevap: "B" Ölüm Karinesi
Soru Açıklaması
Bir kimse ölümüne kesin gözüyle bakılan durumlarda cesedi bulunamasa bile ölmüş sayılır, TMK md 29
8.
Aşağıdakilerden hangisi Balkan Altantı ülkeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Bulgaristan
Soru Açıklaması
9 Şubat 1934 tarihli Balkan Altantı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya ve Romanya arasında imzalanmıştır.
9.
Kalorifer tesisatının Türkiye'de ilk olarak kurulduğu il neresidir?
Doğru Cevap: "B" Ağrı
Soru Açıklaması
Kalorifer tesisatının Türkiye'de ilk olarak Ağrı'da kurulmuştur. (İshak Paşa Sarayı)
10.
Müslüman ilk kadın tiyatrocunun ismi nedir?
Doğru Cevap: "A" Afife Jale
Soru Açıklaması
3 Nisan 1919 tarihinde "Yamalar" isimli oyunda "Emel" ismi ile sahneye çıkan Afife Jale Türkiye'de sahneye çıkan ilk müslüman kadın tiyatro sanatçısıdır.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.