Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Çıkmış Mülakat Soruları Test 2 - Kamu Ders
 
logo
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Mülakat Soruları
2017 Yılı Çıkmış Mülakat Soruları Test 2
1.
İlk mizah dergisinin ismi nedir?
Doğru Cevap: "B" Diyojen
Soru Açıklaması
Diyojen, Osmanlı döneminde yayınlanmaya başlayan ilk mizah dergisidir.
2.
Bir memurun ücretsiz izin kullanma hakkında sahip olması için kaç yıl hizmet süresi olması gerekmektedir?
Doğru Cevap: "D" 5 Yıl
Soru Açıklaması
Memurun ücretsiz izin kullanabilmesi için 5 yıl süreyle hizmet şartı aranmaktadır.
3.
Hangisi İslam Halifeleri arasında yer almaz?
Doğru Cevap: "E" Hz. Hamza
Soru Açıklaması
Hz. Peygamberimizin vefatından hemen sonraki halifelerimiz;

 

Hz. Ebubekir,

Hz. Ali,

Hz. Osman

Hz. Ömer
4.
Dünyanın en yüksek dağı aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" Everest
Soru Açıklaması
8,848 m. yüksekliği ile Everest dünyanın en yüksek dağı konumundadır.
5.
İlk Anayasamız aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "A" 1876 Kanun-i Esasi
Soru Açıklaması
Ülkemizdeki anayasacılık hareketlerinin, ilk olarak 19. Yüzyılın ilk yarısında ortaya çıktığı kabul edilmektedir. 1808 tarihli Sened-i İttifak, 1839 tarihli Tanzimat Fermanı ve 1856 tarihli Islahat Fermanı gibi belgeler, birer anayasa özelliği taşımamakla birlikte, ileride ortaya çıkacak gerçek anayasacılık hareketlerinin ilk aşamalarını oluşturmuştur.

23 Aralık 1876 tarihinde kabul edilen Kanun-ı Esasi, ilk anayasamız olarak tarihteki yerini almış ve siyasi hayatta ilk defa anayasa ile kurulan parlamentolu bir dönem başlamıştır.
6.
Memurların, bakmakla yükümlü oldukları kişiler hakkında mal bildirim beyanında bulunmaları gereken süre en çok ne kadardır?
Doğru Cevap: "A" 1 Ay
Soru Açıklaması
EK MAL BİLDİRİMİ
Ek mal bildirimi, ilgili Yönetmeliğin 10 uncu maddesinde düzenlenmiştir. Bu hükme göre; 3628 sayılı Kanun kapsamında sayılan görevlerde bulunanlar, kendileri, eşleri ve velayeti altındaki ergin olmayan yani onsekiz yaşını doldurmayan çocuklarının şahsi mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, değişikliği izleyen bir ay içinde yeni edindikleri mal, hak, gelir, alacak ve borçlara münhasır olmak üzere ek mal bildirimi vermek zorundadırlar.

- Aynı kişinin veraset yoluyla edindiği taşınmaz veya herhangi bir mal, alacak, borç bulunması halinde, veraset yoluyla edinilen mallar mal varlığında önemli bir artışı ifade edeceğinden bu mallar için de edinilen tarihten itibaren 1 ay içinde ek mal bildiriminde ve sonu (0) ve (5) ile biten izleyen genel mal beyanı döneminde de genel mal bildiriminde bulunması gerekmektedir.

 
7.
Yeni kalem mevzuatımızın yürürlük tarihi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "D" 6 Ağustos 2015
Soru Açıklaması
Yeni kalem mevzuatımız 6 Ağustos 2015 günü Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.
8.
Hangi sözleşme ile boğazlar üzerinde egemenlik sağladık?
Doğru Cevap: "E" Montrö Sözleşmesi
Soru Açıklaması
Türkiye'nin girişimi Lozan Boğazlar Sözleşmesi'nin diğer akitleri tarafından da kabul edilince boğazlarınrejimini değiştirecek olan konferans, 22 Haziran 1936'da İsviçre 'nin Montrö kentinde toplanmıştır.
9.
Kuduz aşısını bulan Fransız kimyagerin ismi nedir?
Doğru Cevap: "A" Louis Pasteur
Soru Açıklaması
Louis Pasteur (Lui Pastör) (d. 27 Aralık 1822 Dole, Fransa - ö. 28 Eylül 1895 Saint-Cloud, Fransa), Kuduz aşısını bulan Fransız mikrobiyolog ve kimyager.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.