Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Çıkmış Mülakat Soruları Test 4 - Kamu Ders
 
logo
Adalet Bakanlığı Görevde Yükselme Mülakat Soruları
2017 Yılı Çıkmış Mülakat Soruları Test 4
1.
Aşağıdakilerden hangisi adalet bakanlığına bağlı birimlerden biri değildir?
Doğru Cevap: "D" Personel Genel Müdürlüğü
Soru Açıklaması
Adalet Bakanlığındaki anahizmet birimleri şunlardır:

a) Ceza İşleri Genel Müdürlüğü,
b) Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü,
c) Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü,
d) Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü,
e) Kanunlar Genel Müdürlüğü.
f) (Yeniden Düzenleme: 4674 - 15.5.2001 / m.1) Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
g) (Değişik: 4674 - 15.5.2001 / m.1) Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü.
2.
Kanunun takdir yetkisi tanıdığı alanlarda, hakimin hukuka ve hakkaniyete göre karar verme yetkisine ne denir?
Doğru Cevap: "D" Hakimin Takdir Yetkisi
Soru Açıklaması
Hâkimin takdir yetkisini ne şekilde kullanacağı TMK 4. maddede belirtilmiştir.

Buna göre:
“Kanunun takdir yetkisi tanıdığı veya durumun gereklerini ya da haklı sebepleri göz önünde tutmayı emrettiği konularda hâkim, hukuka ve hakkaniyete göre karar verir.”
3.
1927 yılında çıkartılan ve sanayi alanında yapılacak yatırımları teşvik amacı güden yasanın ismi nedir?
Doğru Cevap: "A" Teşvik-i Sanayi Kanunu
Soru Açıklaması
Teşvik-i Sanayi Kanunu,

Sanayi yatırımı yapacak işletmelere muafiyet, imtiyaz ve teşvik sağlamayı amaçlayan yasa. Teşvik-i Sanayi Kanunu’nun çıkarılması Mustafa Kemal ATATÜRK’ün sanayi alanında yapmış olduğu bir yeniliktir. 28 Mayıs 1927’de Teşvik-i Sanayi Kanunu çıkarılarak özel teşebbüse yatırım yapmada pek çok kolaylıklar sağlanmıştır. Yasanın çıktığı dönemde özel girişimcilerin elinde yeterli sermaye bulunmadığı gibi mali ve teknik bilgi yetersizliği ve uluslararası mali işlerde deneyimsizlik yasadan yeterince yararlanılamamasına neden olmuştur. Yasanın istenen sonucu vermemesi üzerine devletçilik ilkesinin yürürlük alanı genişletilmiştir.
4.
Birinci Dünya Savaşı'nı bitiren anlaşma ve bu anlaşmanın imzalandığı devletler hangi şıkta doğru verilmiştir?
Doğru Cevap: "D" Mondros Anlaşması - İngiltere, Fransa, İtalya
Soru Açıklaması
Birinci Dünya Savaşı Mondros Anlaşması ile sona ermiş ve İngiltere, Fransa, İtalya devletleri arasında imzalanmıştır.
5.
Kriminolojinin tanımı nedir?
Doğru Cevap: "E" Suçlu davranışın nedenlerini inceleyerek suçun önlenmesi ve suçla mücadele ile ilgilenen bilim dalı
Soru Açıklaması
Kriminoloji ya da suç bilimi suçun açıklamasını yapan, suçlu davranışın nedenlerini inceleyen, suçun önlenmesi ve suçlulukla mücadele ile ilgilenen bir bilimsel öğretidir.
6.
Göç ve Türeyiş Destanları hangi Türk toplumuna aittir?
Doğru Cevap: "B" Uygurlar
Soru Açıklaması
Türeyiş ve Göç destanı, Uygur Türkleri'ne aittir.
7.
Dünyanın ilk kadın savaş pilotunun ismi nedir?
Doğru Cevap: "D" Sabiha Gökçen
Soru Açıklaması
Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Pendik ilçesi sınırlarında inşa edilen İstanbul'un 2. havalimanı. Havalimanı ismini, dünyanın ilk kadın savaş pilotu ve Türkiye'nin ilk kadın pilotu olan Sabiha Gökçen'den almıştır.
8.
Harç tahsil müzekkerelerinin yazılması süresi aşağıdakilerden hangisidir?
Doğru Cevap: "C" 1 Ay 15 Gün
Soru Açıklaması
Harç tahsil müzekkereleri kararın tebliği tarihinden itibaren en geç 1 ay 15 gün içerisinde yazılmak zorundadır.
9.
Yasama, Yürütme ve Yargı organlarının birbirinden ayrılmasına ne denir?
Doğru Cevap: "B" Güçler Ayrılığı
Soru Açıklaması
Kuvvetler ayrılığı veya güçler ayrılığı, devlet organları olan yasama, yürütme ve yargı güçlerinin birbirinden ayrılmış oldukları bir devlet yönetim modelidir.
TEST BİTTİ.
CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.