GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI KAZANDIĞI HALDE ATANAMAYAN YEDEKLERİN AKIBETİ - Kamu Ders
 

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI KAZANDIĞI HALDE ATANAMAYAN YEDEKLERİN AKIBETİ

admin
Kasım 9, 2017

Görevde yükselme sınavını kazanıp atanamayanlar hangi şartlarda atanabilir

Görevde yükselme sınavında başarılı olup kazandığı halde atanamayan ve yedek listede olanların, yükseldikleri göreve atanma şansları nedir ve hangi hallerde kazandıkları göreve atamaları yapılır bu makalemizde atanamayan yedekleri ele aldık.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI KAZANDIĞI HALDE ATANAMAYAN BAŞARILI YEDEKLER

Kamu kurum ve kuruluşlarının düzenliği görevde yükselme sınavlarına ilişkin açıklanan kadrolara adayların başarı sırasına göre yedek liste belirlenir. Bu listede yer alan adayların görevde yükselme sınavı kapsamında başarılı olan adayların yerine yedekten atanmaları bazı koşullara bağlıdır. Yedek adayların kadrolarına atanma şansı, bu koşulların karşılanması ile doğru orantılı olarak artmaktadır.

GÖREVDE YÜKSELME SINAVINI KAZANDIĞI HALDE ATANAMAYAN YEDEKLERİN ATANMA ŞANSI

Kamu Kurum Ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme Ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğe göre; kurumlar gerek duymaları ve ihtiyaç halinde, görevde yükselme sınavında başarılı sayılmak için gerekli puanı alanlardan duyurulan kadro sayısı nedeniyle ataması yapılamayacak olanlar için, asıl aday sayısını geçmeyecek sayıda yedek aday belirleyebilmektedirler.

Yönetmeliğe göre görevde yükselme sınavını kazanıp atanamayan adayların kadrolarına yedekten atanmaları, ilgili kurumların takdirine bırakılmış durumdadır.

Görevde yükselme sınavında başarılı sayılmak için gerekli puanı almış olmakla birlikte, duyurulan kadro sayısına göre başarı sıralamasında asil listeye giremeyen ve kurumları tarafından belirlenen yedek listeye girebilen Devlet memurlarının, bu sınav sonucuna göre atanma şansı günümüz koşullarında ne yazık ki oldukça düşüktür…

Yedek Listede Olup Atama Bekleyen Adayların Atanma Koşulları

Sınav sonucunda başarılı yedek olan, yani girdikleri Görevde Yükselme Sınavını Kazandığı Halde Atanamayan adayların, yedek listeden asil listeye atanmaları için oluşması gerekli şartlar:

1- Sınav duyurusunda belirtilen kadroların boş kalması veya boşalması halinde yedek listedeki sıralarına göre görevlerine atanabilirler. Bu koşulun gerçekleşmesi için asil kazananların bir şekilde o görevlerinden feragat etmesi ya da ayrılması gerekmektedir.

Sınavlarda başarılı olduğu halde yedek listede yer alan adaylar, ancak sınav duyurusunda belirtilen kadroların boş kalması veya bir şekilde kadronun boşalması hallerinde atanma şansı bulabilmektedir.

2- Asil listede olup çeşitli sebeplerle sınavı geçersiz sayılan asil adayların olması,

3- Gerekli nitelikleri taşımadığı ya da atanmaları gereken kadrolar için gerekli nitelikleri sonradan taşımadıkları anlaşılan asil adayların ataması iptal edilenler olursa,

4- Geçerli mazereti olmaksızın, atandığı göreve süresi içinde başlamayan asil adaylar olursa,

5- Atanma hakkından isteği ve rızası doğrultusunda vazgeçenler olursa,

6- Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya memurluktan çıkarılma (672 sayılı KHK kapsamındaki çıkarmalar dahil) gibi nedenlerle atandıkları görevden ayrılanlar olursa,

7- Başka unvanlı kadroya veya başka kuruma naklen atandığı için görevine başlamayan olursa,

boş kalan/boşalan kadrolara yedek listeden başarı sırasına göre atama yapılır.

 

Öte yandan, yedek liste yer alanların atandığı kadroların da yukarıda sayılan şekillerde boşalması halinde, boşalan kadrolara yedek listeden başarı sırasına göre aynı şekilde atama yapılır.

Ayrıca; asil listede veya yedek listede bulunan adaylar için de bazı özel koşular mevcuttur. Bunlar;

1- Sınav duyurusunda belirtilmeyen, aynı unvandaki diğer boş kadrolara veya boşalacak kadrolara ya da yeni ihdas edilecek kadrolara atanamazlar.

2- Sınava ilişkin başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay geçtikten sonra atanamazlar.

3- Sınava ilişkin başarı sıralamasının kesinleştiği tarihten itibaren 6 ay geçmemesine rağmen, aynı unvan için yeniden görevde yükselme sınavı açılması halinde, yeni sınava ilişkin duyurunun yapıldığı tarihten itibaren atanamazlar.

 

Görüldüğü üzere, Görevde Yükselme Sınavını Kazandığı Halde Atanamayan yedek adayların asil kadrolara atamalarının gerçekleşmesi için bazı ön koşullar ve şartlar bulunmaktadır. Şartlar elverdiği takdirde yedek adayların, atamalarından vazgeçen adayların yerine atanma şansları yükselmektedir. Ancak günümüzde görevde yükselme sınavlarında başarılı olup da çok geçerli bir mazereti olmadığı sürece bu haklarında vazgeçen asil aday sayısı oldukça düşüktür. Bu durumda ilk bir iki sıradaki yedeğin atanma şansı biraz daha fazla iken; atama yapılan görev/ûnvan özellikleri de göz önünde bulundurulmak kaydı ile alt sıralarda bulunan yedeklerin atanma için fazla bir umut beklemeleri ne yazık ki gerçeklikten uzak olacaktır.

 

Görevde Yükselmenin Kolay Yolu!
12 Haziran 2018

Üye OlŞifremi Unuttum