UYARMA ve KINAMA GİBİ DİSİPLİN CEZALARININ GÖREVDE YÜKSELMEYE ETKİSİ - Kamu Ders
 

UYARMA ve KINAMA GİBİ DİSİPLİN CEZALARININ GÖREVDE YÜKSELMEYE ETKİSİ

admin
Kasım 13, 2017

Disiplin Cezası Almak Görevde Yükselmeye Engel Teşkil Eder Mi

Disiplin cezası almak, memurun görevde yükselme ve ûncan değişikliği sınavlarında engel teşkil edip etmeyeceği, her kurumun çıkarttığı yönetmelikle ayrıca belirlenmektedir. 657 sayılı kanunda disiplin cezaları; Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme, Kademe İlerlemesinin Durdurulması ve Devlet Memurluğundan Çıkarma olarak farklı başlıklar altında toplanmıştır.

Amirler tarafından mahiyetindeki personele verilen Uyarma, Kınama, Aylıktan Kesme gibi disiplin cezaları, üst görevlere atanma, görevde yükselme ve maaş etkisi olmak üzere kısımlara ayrılmıştır. Dolayısı ile kamu kurumlarında ûnvan değişikliği ya da görevde yükselme sınavlarında disipline ilişkin şartlar aranabilmektedir.

Verilen Disiplin Cezalarının Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselmeyi Etkiler Mi?

Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliğin ilgili maddesinde “Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirler.” denilmiştir.

Bu maddeye dayanılarak kurumlar tarafından çıkartılabilecek özel yönetmelikler ile görevde yükselme ve/veya unvan değişikliği sınavlarına girebilme şartları arasında sınav başvuru tarihinden önceki belirli bir süre içerisinde adayın disiplin cezası almamış olması şartı aranabilmektedir.

Her kamu kurumunun bir görevde yükselme ve ûnvan değişikliği yönetmeliği olduğu gözönünde bulundurulduğunda, kurumların genellikle disiplin cezasını negatif olarak yorumlayabildikleri gözlemlenmektedir. Anılan Yönetmeliğin Sicil ve Disiplin başlıklı 7 nci maddesinde “Kurumlar, atama yapacakları kadrolar için başvuranlarda aranacak sicil ve disiplin şartlarını çıkaracakları özel yönetmeliklerinde belirlerler. Ancak, son sicil notlarının olumlu ve son üç yıllık sicil notu ortalamasının 70 puandan aşağı olmaması şartı aranır.” hükmü yer almaktadır.

 

Uyarma kınama disiplin cezası görevde yükselmeye engel mi

Sonuç olarak;

Uyarma, kınama, aylıktan kesme gibi disiplin cezası alan memurun, kurumlarınca düzenlenen görevde yükselme sınavına girmesine aksi belirtilmedikçe bir engel yoktur. Ancak, hangi disiplin cezasının hangi süre ile görevde yükselme veya ûncan değişikliği kadrosunu etkileyeceği, sınavı düzenleyen kurum yönetmeliğince ayrıca belirlenebilmektedir.

Görevde Yükselmenin Kolay Yolu!
12 Haziran 2018

Üye OlŞifremi Unuttum