Zabıt Katipliği Sınavlarında Her Aday Eşit Şartlarda Yarışmıyor - Kamu Ders
 

Zabıt Katipliği Sınavlarında Her Aday Eşit Şartlarda Yarışmıyor

admin
Kasım 12, 2017
Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı

Zabıt Katipliği Uygulama Sınavı

Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği Sınavlarında Gerçekten Adaletli Mi?

Her yıl düzenlenen Zabıt Katipliği alımları bazı yargı çevrelerinde çok az miktarda olsa bile binlerce aday başvurusu olduğundan komisyonlar sınavları tek bir güne sığdıramamakta ve farklı günlerde adaylara farklı metinler yazdırılmaktadır. Bu durum ilk etapta güvenlik açısından doğru bir yöntem gibi görünse de, yapılan klavye uygulamasının her adaya adaletli bir şekilde uygulanması açısından vuruş hesabı değil kelime hesabı yapılması gerekçesi ile bazı sıkıntıları beraberinde getirmektedir.

Adalet Bakanlığı’nın her yıl düzenli olarak uyguladığı Zabıt Katipliği uygulama sınavları, ilk başladığı yıllardan beri vuruş hesabı ile değil, kelime hesabı ile uygulanmakta ve bu şekilde başarılı adaylar belirlenmektedir.

Ancak; dünya standartlarına göre, metinde yazılan doğru sayısı kelime hesabına göre değil, vuruş hesabına göre yapılmaktadır ve bir kelime 5 vuruştan oluşmaktadır. Bu durum, farklı metinlerdeki kelime uzunluklarını ve diller arasındaki farklılıkları ortadan kaldırmaktadır. Ve yine dünya genelinde yapılan klavye yarışmalarında yazılan metindeki toplam vuruş sayısı 5’e bölünerek toplam kelime sayısı belirlenmektedir.

Örneğin Adalet Bakanlığı Zabıt Katipliği uygulama sınavına giren bir aday yazdığı metinde 3 dakikada toplam 700 vuruş yaparken o metinde bulunan kelimeler uzun kelimelerden oluştuğu için kelime sayısı (kelime hesabı yapıldığında) 150 çıkıyor ancak başka bir aday daha uzun ve zorlayıcı kelimelerden oluşan bir metni yazdığında 800 vuruş yaparken 130 kelime yazabiliyor. Bu durumda ilk aday ile ikinci aday arasında 100 vuruşluk bir fark olması gerekirken fazla vuruş yapan aday yazdığı metindeki zorlayıcı ve uzun kelimelerden ötürü daha az kelime yazmış oluyor. Ortaya çıkan bu durum da yapılan Zabıt Katipliği uygulama sınavının ciddi anlamda adaletli olup olmadığı noktasında soru işaretlerine sebep olmaktadır.

zabıt katipliği sınavı

zabıt katipliği sınavı

Komisyonların Zabıt Katipliği Uygulama Sınavında Kelime Hesabı Yapması Ne Kadar Adaletli?

Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonları, adayların metinlerde yazmış oldukları yalnızca doğru kelimeleri hesaba katmaktadır. Ancak bir adaya “Cumhurbaşkanlığı” gibi 15 ve daha fazla harften oluşan kelimelerin yoğunlukta olduğu bir metin geldiği gibi aynı sınava giren başka bir adaya “ve, veya, bir, gel, ya da,” gibi kelime ve bağlaçlardan oluşan iki üç harfli kelimeler de gelebilmektedir. Bu durumda ilk aday vuruş hesabı yapıldığında ikinci adaya göre bir hayli fazla yazmış olması gerekirken, vuruş hesabı değil kelime hesabı yapıldığı için ikinci adayın gerisinde kalmakta, böylece iki aday arasında büyük bir uçurum ve adaletsizlik ortaya çıkmaktadır. Dolayısı ile Adalet Bakanlığı’nın bir an önce kelime hesabından vazgeçip dünya standartlarına göre toplam vuruş hesabına geçmesi gerekmektedir.

Sınava hazırlanan adaylar, sitemizde yer alan on parmak çalışma programı ile kendilerini deneyerek bir dakikadaki toplam vuruş ve kelime sayılarını farklı metinler ile deneyerek aradaki farklı rahatlıkla görebilirler.

Ayrıca sınava giren her adaya kura usulü ile belirlenen farklı bir metnin yazdırılması da her metindeki kelimenin zorluk derecesi farklı olacağı için sınavın adalet ilkesine aykırı düşmektedir.

 

Görevde Yükselmenin Kolay Yolu!
12 Haziran 2018

Üye OlŞifremi Unuttum